TEGOLA ROMANIA S.R.L. este o companie privată românească (numită în continuare TEGOLA), înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/2016/1991, CUI RO1149320.

tegola.ro este site-ul deținut și administrat de TEGOLA ROMANIA SRL.

TERMENI SI CONDITII

Dreptul de copyright – Întreg conținutul site-ului tegola.ro incluzând, dar fara a se limita la: date, texte, stiri, grafica, desene, fotografii, ilustratii, poze, logo-uri, servicii si orice mentiuni, respectiv aranjarea lor așa cum este definit în prezenta secțiune de Termeni și Condiții, este proprietatea TEGOLA și poate fi utilizat de terți doar cu acordul acesteia.

TEGOLA își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

TEGOLA își rezervă dreptul de a opera modificări în conținutul site-ului, inclusiv structura, texte, imagini, produse, servicii, de a actualiza sau modifica Termenii și condițiile de utilizare și Politica de Confidențialitate a tegola.ro, fără a face vreo notificare prealabilă.

Informațiie, ofertele și imaginile plasate pe site-ul tegola.ro sunt folosite exclusiv în scop de informare si prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală a Intermediarului.

Folosirea site-ului – Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al TEGOLA.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea TEGOLA, dă dreptul TEGOLA de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

TEGOLA își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile din prezentul document. TEGOLA își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

TEGOLA nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Completarea și trimiterea de către client a oricărui formular pe site-ul tegola.ro este echivalentă cu citirea și acceptarea de către acesta a tuturor termenilor si conditiilor din prezentul text.

Toate relațiile între TEGOLA și client sunt reglementate de Termenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate în vigoare a site-ului tegola.ro.

Utilizatorii / Clientii acestui site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.

In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

Utilizator reprezintă persoana fizică și / sau juridică care accesează site-ul tegola.ro în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului tegola.ro, indeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare și / sau are acces la informațiile (text, imagini, formulare, produse, servicii, informații, contacte, etc.) de pe site-ul tegola.ro și / sau obținute prin intermediul telefonului, email-ului, punctelor de lucru fizice precum și prin orice altă sursă de comunicare disponibilă.

Client este utilizatorul ce plaseaza o cerere (oferta, contact) sau initiaza in alt mod solicitarea serviciilor prestate de Intermediar, inclusiv prin telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate, comunicare directa cu reprezentantul Intermediarului in punctul de lucru al acestuia.

Utilizare abuzivă reprezintă utilizarea site-ului tegola.ro într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Intermediarului.

Cererea de contact – cererea prin care Clientul solicita Tegola sa fie contactat pentru a primi raspuns la solicitarea indicata de acesta. In rezultatul trimiterii cererii de contact catre Intermediar, Clientul poate fi contactat de catre un reprezentant al Tegola (angajat sau mandatar) prin oricare din caile de comunicare disponibile (telefon, email, retele de socializare, chaturi specializate) pentru a confirma informatiile livrate, precum si pentru a solicita informatii suplimentare in cazul in care acestea sunt necesare pentru solutionarea solicitarii Clientului. Intermediarul isi rezerva dreptul sa lase cererea de contact a Clientului fara atentie, fara nici o obligatie fata de Client, exceptand cazurile cand este impus prin lege sa raspunda Clientului la cererea de contact.

Newsletter – modalitate de comunicare de către Tegola Clientului a informației despre oferte, produse, servicii, promoții, fără niciun angajament din partea Tegola, prin orice cai de comunicare disponibile Tegola. Newsletter-ele sunt trimise Clientului doar daca acesta si-a exprimat acordul sa le primeasca.

Acești termeni si conditii sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului tegola.ro supunându-se de drept prevederilor generale ale legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare pot fi modificate oricand prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți Utilizatorii / Clienții.

Prin accesarea site-ului tegola.ro Utilizatorii / Clienții consimt să respecte Termenii și Condițiile prezentate precum și legislația aplicabilă.

Promotiile și ofertele prezente pe site-ul tegola.ro sunt valabile în limita disponibilitatilor.

Tegola.ro poate conține și link-uri către alte site-uri. Tegola nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri.

O data ce a plasat cererea, Clientul este de acord să fie contactat de către Tegola sau partenerii acestuia, prin orice mijloc de comunicare disponibil, pentru a comunica detalii despre produsele si serviciile solicitate, disponibilitatea acestora, prețuri si costuri, promoții, conditii, pentru a afla detalii necesare pentru furnizarea acestora, plată, precum și pentru comunicarea sau colectarea oricărei informații care sunt necesare prestarea serviciilor sau vanzarea produselor așa cum este prevăzut în prezenta secțiune de Termeni și Condiții.

Clientului ii sunt asigurate toate drepturile prevazute de legislatia in vigoare, inclusive dreptul de a fi informat, dreptul de retragere din contract si drepturile prevazute de legislatia in domeniul protectiei datelor cu character personal, daca este cazul.

Tegola colectează informații, inclusiv date cu caracter personal, atunci când Clientul se înregistrează pe site-ul tegola.ro, completeaza formularele si utilizează instrumentele tegola.ro. Mai multe detalii poti afla accesand sectiunea Politica de Confidentialitate.

Refuzul Utilizatorului / Clientului de acceptare a Termenilor si conditiilor tegola.ro furnizare face imposibilă solicitarea serviciilor si utilizarea site-ului tegola.ro.

Tegola nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terț o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Tegola a obligațiilor sale și pentru daunele care ar putea rezulta din utilizarea Produselorși Serviciilor intermediate de catre acesta.

Legea aplicabila pentru relatiile cu Tegola este legea română. Eventualele litigii care ar putea apare între Tegola și Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din Romania.