Art.1 Organizator

1.1 Organizatorul campaniei “ Competitia Acoperisurilor Tegola 2017” este SC Tegola Romania SRL, cu sediul social in Sos.Pogonele, nr.18, Buzau, jud.Buzau, inmatriculata la Reg.Com cu Nr.J10/2016/1994, avand  CUI 1149320, reprezentata prin dl. Catalin Craciun, in calitate de Administrator.

Art.2 – Locul si durata concursului

2.1 Campania se desfasoara in perioada 01.01.2016-01.12.2017, pe intreg teritoriul Romaniei.

Art.3 – Dreptul de participare

3.1 Concursul se adreseaza  persoanelor care au implinit varsta de 18 ani la inceputul campaniei, cu domiciliul/resedinta in Romania si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Trebuie sa aiba in proprietate individuala sau coproprietate o constructie( pentru care poate face dovada cu un act de proprietate), pentru care a achizitionat incepand cu 01.01.2016 un sistem complet de acoperis Tegola ( sindrila bituminoasa – Linia Metalica, Linia Clasica, Linia Nordland, Gama Top Shingle, Gama Europolimeric, exceptand linia EcoRoof, Linia Bar, accesorii, sistem pluvial Aqua System) , tranzactie dovedita de catre participant prin factura fiscala si dovada platii.
  • Participantul va folosi pentru inscriere fie prezentul formular care va fi trimis la sediul Tegola Romania pana la 01.12.2017, fie formularul electronic de inscriere publicat pe
  • tegola.ro, care va fi automat trimis in baza noastra de date.
  • Orice participant are dreptul sa se inscrie o singura data cu un singur acoperis Tegola.

Art.4  – Obiectul concursului si conditii de desfasurare

4.1  Obiectul campaniei este Acoperisul Tegola finalizat si montat ; dupa finalizare acoperisul va fi  fotografiat de un reprezentat al societatii ( director de vanzari, director tehnic). Pozele si documentele de inscriere vor fi centralizate in perioada campaniei la Departamentul  Marketing al SC Tegola Romania SRL.

4.2 In momentul achizitionarii sistemului de acoperis Tegola, fiecare cumparator va primi un formular de inscriere. In urma completarii acestui formular si a trimiterii lui prin posta sau e-mail (concurs@tegola.ro)  la Tegola Romania,  clientul devine participant al concursului.

4.3  In momentul finalizarii acoperisului participantul va solicita prezenta unui reprezentant Tegola, impurernicit pentru a face fotografii acoperisului si a le trimite la Departamentul Marketing al societatii.

4.4  Criteriile de departajare intre participanti vor tine seama de:

  • Estetica acoperisului
  • Complexitatea proiectului – folosirea a cat mai multor elemente si produse Tegola si alegerea unor structuri si stratigrafii complete Tegola vor reprezenta un criteriu de departajare intre participanti.
  • Corectitudinea montajului – vor fi jurizate doar acoperisurile care respecta indicatiile manualului tehnic Tegola, validate si aprobate de catre Directorul Tehnic sau Reprezentantul de Vanzari Tegola.
  • Folosirea tuturor elementelor mentionate in art.3.1.In cazul in care unul dintre materialele mentionate mai sus este inlocuit, ne rezervam dreptul de a descalifica participantul.

4.5  Formularele de inscriere pentru care nu au fost trimise fotografii pana la 01.12.2017 nu mai sunt considerate valide si, prin urmare, nu pot  participa la selectia castigatorilor.

Art.5 – Prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1 Prin inscriere la prezenta campanile participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal precum si pozele acoperisurilor inscrise in concurs sa fie folosite de catre SC Tegola Romania SRL in mass media locala si la nivel national in diverse scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. Tegola Romania isi rezerva dreptul de a fotografia acoperisul inscris in concurs, cu acordul proprietarului, si de a folosi fotografiile in scopuri publicitare ulterioare.

5.2 Tuturor participantilor la aceasta Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea Nr.677/2001. Prin furnizarea datelor personale si a fotografiilor imobilelor aflate in concurs participantii sunt de accord sa fie inscrisi in baza de date a Tegola Romania, consimtind astfel posibilitatea ca datele lor sa fie prelucrate si in scopuri statistice sau de publicitate. In cazul in care, din diverse motive participantul nu mai doreste sa figureze in baza de date a Tegola Romania, poate inainta o cerere scrisa pentru a solicita in mod expres stergerea datelor sale personale  din baza de date.

Art.6 – Premii si desemarea castigatorilor

6.1 In cadrul campaniei Competitia Acoperisurilor Tegola 2017” vor fi acordate urmatoarele premii:

Locul 1 – 1000 Euro- Proprietar/Participant

                500 Euro -Arhitect    

                500 Euro- Montator

 

Locul 2 –      500 Euro- Proprietar/Participant

                    300 Euro -Arhitect    

                     300 Euro- Montator

 

Locul 3   –    300 Euro- Proprietar/Participant

                  200 Euro -Arhitect    

                  200 Euro- Montator

6.2  Desemnarea castigatorilor se va face dupa incheierea campaniei, respectiv  01.12.2017,in urma intrunirii Comisiei de analiza Tegola Romania ce va face selectia castigatorilor tinanad seama de conditiile mai sus enumerate, iar lista castigatorilor va fi publicata pe site-ul www.tegola.ro sau pe pagina de Facebook a companiei  pana cel tarziu la 15.01.2018.

6.3  Organizatorul va contacta prin e-mail sau telefon castigatorii desemnati, folosind datele de contact furnizate de acestia in formularul de inscriere.

6.4  Validarea castigatorilor se va face doar pe baza unui document valabil de identitate – carte de identitate sau pasaport.

Art.7 – Taxe si impozite

7.1  Participarea in cadrul prezentului concurs nu implica nici un fel de costuri pentru participant.

7.2  Partile iau act de faptul ca, in conf. cu prevederile art.77, aliniatul 4 din Codul Fiscal, veniturile obtinute de catigatorii concursului cu o valoare mai mare de 600lei sunt impozabile.

Art.8 – Litigii

8.1  In cazul  unui dispute privid validitatea unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de Organizator este definitiva.

8.2  Prin participarea la aceasta campanile, participantii sunt de accord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor organizatorilor.

8.3  Eventualele litigii aparute intre organizator si participant se vor rezolva pe cale amiabila; in cazul in care acest lucru nu va fi posibil se va aplela la organelle abilitate pentru solutionarea litigiului.

8.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru prin intermediul website-ului www.tegola.ro

8.5  Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit pe website-ul www.tegola.ro, de unde poate fi descarcat pentru completare, sau completat on line si transmis prin e-mail la concurs@tegola.ro.

Art.9 – Intreruperea sau anularea concursului

9.1  Prezentul concurs poate fi interupt sau anulat fie in urma deciziei unilaterale a organizatorului, fie in caz de forta majora ( catastrofe natural, regim de razboi , decizii adoptate de autoratile civile sau alte evenimente similare).

Art.10  Clauze finale

10.1  Prin inscrierea la concursul “ Competitia Acoperisurilor Tegola 2017”, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca numele cat si proiectele participante la concurs sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

10.2  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti client nu pot participa la concurs, daca aceasta situatie se afla in afara controlului pe care Tegola Romania il poate exercita. Aceste circumstante se pot datora dificultatilor tehnice ce pot afecta conexiunile la Internet, functionarea defectuoasa a e-mailului, intreruperi de energie electrica care pot afecta si intrerupe temporar functionarea website-ului sau e-mailului communicate.

Organizatorul concursului    “ Competitia Acoperisurilor Tegola 2017”

SC TEGOLA ROMANIA SRL

 

Formular de înscriere

Please select a valid form